Úplata

holka3
Za předškolní vzdělávání na jeden měsíc činí: 400,- Kč za dítě.

Platí po celý školní rok.

Úplatu neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním v posledním ročníku mateřské školy nebo s odkladem školní docházky.

V měsíci červenci a srpnu se úplata platí ve výši 20,- Kč na den pobyt v MŠ. Úplata e poměrně sníží v případě, je-li provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů pro kalendářní měsíc.