Úplata

holka3
Za předškolní vzdělávání na jeden měsíc činí: 400,- Kč za dítě.

Platí po celý školní rok.

Úplatu neplatí děti s povinným předškolním vzděláváním v posledním ročníku mateřské školy nebo s odkladem školní docházky.