Akce

kluk2
 • Divadelní představení v rámci předplatného v městském divadle
 • Divadelní a hudební představení v MŠ, keramika v MŠ
 • Návštěvy MCKV – knihovny a DDM
 • Předplavecký výcvik
 • Návštěvy filmových pohádek v kině
 • Masopustní karneval
 • Mikulášská a vánoční besídka
 • Spolupráce s SPC a PPP RUMBURK
 • Čarodějnický den
 • Účast na koncertech ZUŠ
 • Akce pořádané dětmi ze ZŠ Východní a využívání jejich tělocvičny a hřiště
 • Návštěvy v první třídě ZŠ dle nabídky jednotlivých škol
 • Slavnostní rozloučení s předškoláky
 • Školní výlety, MDD
 • Účast na sportovních olympiádách a akcích pořádaných městským divadlem, úřadem a DDM
 • Výtvarné soutěže a vernisáže
 • Bruslení
 • Screening poruch učení, primární prevence – preventivní programy pořádané PPP Rumburk
 • FOND SIDUS

Spolupráce na akcích s rodiči

 • Odpoledne s rodiči předškoláků, třídní schůzky
 • Besedy pro rodiče pořádané PPP v Rumburku
 • Podzimní tvoření
 • Vánoční besídka
 • Besídka ke svátku maminek
 • Pasování školáků